Datortomogrāfija

Ar Datortomogrāfijas palīdzību var iegūt precīzus datus par salīdzinoši sīku  struktūru novietojumu un  raksturu. Metode ir jūtīgāka par  rentgenogrāfiju. Datortomogrāfijas izmeklējumi mugurkaulāja pacientiem ietver

  1. natīvos izmeklejumus (bez kontrastvielas);
  2. angiogrāfiskie izmeklējumi (kontrastvielu ievada  asinsritē);
  3. mielogrāfija (kontrastvielu ievada  smadzeņu šķidrumā).

Pārējiem pacientiem pilnu izmeklējuma protokolu veido pirmās divas daļas.